Asioiminen

Asioiminen

Elokuvien vuokraamiseen tarvitset FilmTownin asiakastilin, joka sinulle luodaan ensimmäisen asioinnin yhteydessä. Elokuvavuokraajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset asiakastietojen muutokset esim. nimen, osoitteen ja puhelinnumeron osalta. Elokuvien vuokraus onnistuu kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Vuokraava asiakas sitoutuu noudattamaan vuokrausehtoja. Makeisten ja muiden oheistuotteiden ostamiseen et tarvitse FilmTownin asiakastiliä… niitä voit ostaa meiltä ihan vain ohimennen!

VIP on FilmTownin kanta-asiakkuus. HUOM. VIP-korttien myynti on lopetettu. 

VIP-ASIAKASEDUT:

1. Euron alennus leffavuokrauksista. Tarjous normaalihinnasta, koskee kaikkia DVD ja Bluray -vuokraelokuvia. (norm. 3-6 € / vrk)

2. Kaksi leffaa yhden hinnalla (MA-TI). Tarjous normaalihinnasta, voimassa maanantaisin ja tiistaisin, edullisempi veloituksetta.

3. Ensi-iltapaketti: 3 ensi-iltaa + 3 vrk = 10€. Ei erikseen merkityt. (norm.12€)

4. Viikkopaketti: 7 leffaa + 7 vrk = 10€. Ei ensi-illat. (norm.12€)

VIP-etuja ei voi yhdistää muihin etuihin/tarjouksiin.

Vuokraelokuva on palautettava vuokra-ajan päättymispäivänä klo 20:00 mennessä siihen liikkeeseen, josta se on vuokrattu. Mikäli elokuvan vuokra-aikaa halutaan jatkaa, on siitä sovittava liikkeen kanssa ennen vuokra-ajan umpeutumista. Jos asiakas laiminlyö elokuvan oikea-aikaisen palauttamisen, FilmTown perii/laskuttaa korvauksena käyttöpäiviä vastaavan vuokran, kuitenkin enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajalta ja kadonneesta elokuvasta lisäksi vuokraelokuvan arvon. FilmTownilla on oikeus lisätä perittävään/laskutettavaan summaan 3,00 euron laskutuslisä. FilmTownilla on lisäksi oikeus periä huomautuslaskusta 5,00 euroa ja toisesta huomautuksesta 7,00 euroa sekä lain sallimat perintäkulut. FilmTownilla on oikeus siirtää lasku ja sen perintä kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa. Mikäli elokuva ei palaudu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu FilmTownin kanssa, saatavan perintä siirretään Visma Duetto Oy:lle. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan lainaamasta aineistosta.

Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot (koko asiakastili) poistetaan rekisteristä yksi vuosi sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

 

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

 

1. ELOKUVATALLENTEEN KÄYTTÖ
1–1. Vuokraus käsittää oikeuden elokuvatallenteen (DVD tai Blu-ray™ -tallenne) yksityiseen katseluun. Asiakas ei saa vuokrata, lainata, pantata tai muulla tavalla luovuttaa elokuvaa edelleen. Tekijänoikeuslain mukaan asiakas ei myöskään saa esittää elokuvaa julkisesti tai käyttää sitä ansiotoimintaan, kopioida itse tai kopioittaa sitä toisella, eikä luovuttaa sitä tai sen kopiota edelleen.
2. ASIAKKUUDEN EDELLYTYKSET
2–1. Elokuvavuokraajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Alle 15-vuotias voi vuokrata elokuvia ainoastaan huoltajan luvalla. Huoltaja ei saa olla lainauskiellossa oleva henkilö.
2–2. Asiakkaan on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella ennen elokuvan vuokrausta. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaavat kuvallinen kelakortti, ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus. Elokuvavuokrauksessa toimitaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen valvonnan ja luokitusten mukaisesti (ikärajat).
3. VUOKRAAMINEN
3–1. Vuokra maksetaan etukäteen.
3–2. Elokuvan vuokra-aika on yksi vuorokausi, jos ei muuta ole mainittu.
3–3. Yksittäinen asiakas saa vuokrata vuorokaudeksi kerralla enintään neljä ensi-iltaelokuvaa.
4. PALAUTTAMINEN
4–1. Elokuva on palautettava vuokra-ajan päättymispäivänä klo 20:00 mennessä siihen liikkeeseen, josta se on vuokrattu.
4–2. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokra-aikaa, on siitä sovittava FilmTownin kanssa vuokra-ajan kuluessa ja maksettava lisävuorokausia vastaava vuokrahinta.
4–3. Jos asiakas laiminlyö elokuvan oikea-aikaisen palauttamisen, FilmTown perii/laskuttaa korvauksena käyttöpäiviä vastaavan vuokran, kuitenkin enintään kolmenkymmenen (30) päivän ajalta ja kadonneesta elokuvasta lisäksi vuokraelokuvan arvon. FilmTownilla on oikeus lisätä perittävään/ laskutettavaan summaan 3,00 euron laskutuslisä. FilmTownilla on lisäksi oikeus periä huomautuslaskusta 5,00 euroa ja toisesta huomautuksesta 7,00 euroa sekä lain sallimat perintäkulut. FilmTownilla on oikeus siirtää lasku ja sen perintä kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.
4–4. Mikäli elokuva ei palaudu vuokra-ajan päättyessä, eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu FilmTownin kanssa, saatavan perintä siirretään Visma Duetto Oy:lle. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa. Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan lainaamasta aineistosta.
5. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
5-1. Asiakas on velvollinen käsittelemään elokuvaa huolellisesti estääkseen sen vahingoittumisen tai katoamisen. Tallenteeseen tai sen koteloon ei saa tehdä mitään merkintöjä, eikä niistä saa poistaa mitään osia (tarroja, kansilehtiä tms.). Kotelon sisällä olevat ?yer-mainokset asiakas saa ottaa omakseen. Asiakas ei saa itse avata tai ulkopuolisella avauttaa tallennetta (korjausta, tutkimusta tms. varten), eikä tuotteen rakennetta tai ominaisuuksia saa tahallisesti muuttaa.
5-2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdolliset asiakastietojen muutokset esim. nimen, osoitteen ja puhelinnumeron osalta. Emme hyväksy asiakkaan osoitetiedoiksi Poste Restante -osoitteita. Mikäli asiakas on laiminlyönyt edellä mainittujen asiakastietojen muutosten ilmoittamisen, on FilmTownilla oikeus periä asiakkaalta uuden tiedon hankkimisesta aiheutuneet kulut.
5-3. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan FilmTownille asiakaskortin tai elokuvan katoamisestatai tuhoutumisesta, tallenteelle aiheutuneista vahingoista, sen aiheuttamista käyttöhäiriöistä tai siinä olevista virheistä.
5-4. Varkaustapauksissa asiakkaan on lisäksi ilmoitettava tapahtuneesta poliisille.
5-5. Mikäli asiakas laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa FilmTownille siitä mahdollisesti syntyvästä vahingosta.
6. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS
6-1. Asiakas on velvollinen korvaamaan elokuvan katoamisesta tai vahingoittumisesta FilmTownille aiheutuneen vahingon, joka on johtunut asiakkaan huolimattomuudesta.
6-2. FilmTown ilmoittaa asiakkaalle elokuvan ulkoisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta sen palautuksen yhteydessä sekä muista vioista kohtuullisessa ajassa palautuksesta. Vahingonkorvauksena suoritetaan:
• rikkoutuneet kansilehdet tai kotelo 10 euroa
• rikkoutuneen elokuvan korjauskulut, kuitenkin enintään 42 euroa
• korjauskelvoton tai kadonnut elokuva vuokraoikeuksilla 42 euroa
7. FILMTOWNIN VELVOLLISUUDET
7-1. Jos vuokra-aikana ilmenee, ettei elokuva ole yleisesti hyväksytyllä tavalla toimintakelpoinen, on FilmTownin ensisijaisesti joko korjattava vika tai korvattava elokuva toisella, sisällöltään samanlaisella elokuvalla. Ellei sellaista ole, asiakkaalla on oikeus valita tilalle toinen saman hintaluokan elokuva.
7-2. FilmTown vastaa elokuvatallenteiden (DVD ja Blu-ray™) tarkoituksenmukaisesta toiminnasta, mutta ei laitteistosta johtuvista toisto-ongelmista. FilmTown ei esim. vastaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista katsottaessa elokuvia pelikonsoleiden/tietokoneiden tms. avulla. FilmTown ei myöskään vastaa elokuvien toistossa ilmenneistä ongelmista, jotka johtuvat soittimen laiteohjelmiston versiosta tai päivitystarpeesta.

Elokuvien vuokraushinnasto:

VIP norm.
*Ensi-ilta DVD 4 € 5 € / vrk
*Ensi-ilta Blu-ray™ 5 € 6 € / vrk
Muut elokuvat 2 € 3 € / vrk
Boksit ja sarjat 7 € 8 € / 3 vrk
Ensi-iltapaketti 10 € 12 € / 3 vrk (sis. 3 ensi-iltaa, ei erikseen merkityt)
Viikkopaketti 10 € 12 € / 7 vrk (sis. 7 elokuvaa, ei ensi-illat)

*Pääkaupunkiseutu: ensi-ilta DVD -ja Blu-ray™ elokuvat norm. 6€/vrk, VIP 5€/vrk.