Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Video Film Town Oy

Jousitie 5

20760 PIISPANRISTI

Puh: 022-828 600

Fax: 022-828 616

info(at)filmtown.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ

Tero Nurminen (toimitusjohtaja)

tero.nurminen(at)filmtown.fi

REKISTERIN NIMI

Video Film Town Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Video Film Town Oy:n liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja hoitoon sekä palvelujen kehittämistä varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkuuden aloittamiseksi tarvittavat tiedot: nimi, osoite ja henkilötunnus. Kampanjoiden yhteydessä kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä osoitteeseen: Video Film Town Oy, Jousitie 5, 20760 PIISPANRISTI.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin ilmoittamalla siitä Video Film Town Oy:lle kirjeitse osoitteeseen Video Film Town Oy, Jousitie 5, 20760 PIISPANRISTI tai sähköpostitse osoitteeseen info@filmtown.fi.

Suoramarkkinoinnin ja etämyynnin kieltäminen edellyttää asiakkuuden poistamista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uuden asiakkaan ilmoittamat tiedot, myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot ja palveluiden käytön yhteydessä ilmoitetut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.  Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille laissa määritellyin perustein sekä Video Film Town Oy:n asiakasviestintään ja kanta-asiakkuusohjelmaan liittyville yhteistyökumppaneille hetkellistä käyttöä varten.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään yrityksen suojatulla palvelimella salatussa tietokannassa, johon ei ole pääsyä yrityksen ulkopuolisilla. Markkinointiluvan antaneiden yhteystietoja voidaan säilyttää Video Film Town Oy:n yhteistyökumppaneiden suojatuilla palvelimilla salatussa tietokannassa siinä laajuudessa kuin markkinointilupa oikeuttaa.

TEKNISET HÄIRIÖT

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.